Short demo by Guo Shilei from Ma Weiqi Baguazhang:

Advertisements